Phần mềm đăng tin VFP


hotline Phần mềm đăng tin VFP

Quản lý groups bằng VFP Pro

Quản lý groups nhóm facebook giúp chúng ta giảm rất nhiều thời gian cho việc kiểm soát nội dung đăng lên groups

Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập tài khoản fb quản trị group đó vào group: vào MXH và Blog -> Đăng bài fb tab 1: điền user và pass tài khoản fb và click đăng nhập 
Sau khi đăng nhập thành công click lưu trạng thái để tạo ra 1 file nạp.

Vào tính năng MXH và Blog ->  Quản lý nhóm FB để chúng ta sử dụng cách cấu hình quản lý groups như sau: 
+ DUYỆT THÀNH VIÊN VÀO NHÓM: (ảnh minh họa trên ô số 2)

Điền ID nhóm cần quản trị và cấu hình duyệt tham gia nhóm theo gợi ý sau:

     - Tự động đồng ý:  
        + theo giới tính: có thể lựa chọn chỉ cho phép tham gia groups nếu là nam hoặc nữ hoặc cả nam và nữ
        + trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Nếu ko tích thì người tham gia nhóm k cần trả lời CHNN cũng vẫn dc vào group và ngược lại. 
              Cách điền câu trả lời sau sau: Ví dụ cụ thể 1 group mình đang quản trị và có cài đặt 2 CHNN với nội dung như sau:
               Câu hỏi 1: 2+2 =    câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: 4 hoặc bon hoặc bốn
               Câu hỏi 2: bạn có dùng VFP Pro ko? câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: có hoặc co

               Với 2 câu hỏi trên thì mình sẽ cấu hình trả lời là:  4|bốn|bon,có|co (như hình ảnh minh họa trên)
               như vậy cấu hình câu trả lời dc hiểu là: mỗi đáp án của từng câu hỏi cách nhau dấu phẩy. trong mỗi câu hỏi có nhiều đáp án thì được cách nhau dấu |
     - Tự động từ chối:  
        + theo giới tính: có thể lựa chọn từ chối tham gia groups nếu là nam hoặc nữ nếu để -----  thì phần mềm sẽ bỏ qua 
        + trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Trả lời sai hoặc không trả lời hoặc cả 2
    - Thời gian chờ: là thời gian khoảng cách phê duyệt  các thành viên

+ DUYỆT BÀI:  

    - Tự động phê duyệt bài: sẽ tự động phê duyệt bài dựa vào các tiêu chuẩn sau
         + Video: Bài viết có video, để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có video, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có video
         + Ảnh: Bài viết có ảnh: để tất cả  phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có ảnh, lựa chọn không có nghĩa là k có ảnh mới dc duyệt,  ít hơn  3, 5,10 ảnh mới được duyệt
         + Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để tất cả  phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có nhãn, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới dc 
               duyệt, ít  hơn 3, 5,10 nhãnmới được duyệt
         + SĐT: Bài viết có sđt để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có sđt , còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có sđt 
         + Email:  Bài viết có email  để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có email, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có email  
         + Sản phẩm:     là bài viết có đăng bán sản phẩm
         + Haghtag:  Nội dung bài viết có chứa haghtag, cách điền haghtag như hình ảnh trên minh họa (lưu ý ko có #) mỗi haghtag 1 dòng. Chọn Tất cả thì sẽ duyệt bài nếu có hoặc ko haghtag, chọn Không có nghĩa là không có haghtag sẽ được duyệt bài, Chon có thì nội dung phải có haghtag mới được duyệt, và các lựa chọn nhỏ hơn 3.5.10 haghtag thì sẽ được duyệt bài 
         +Tự động phê duyệt bài - nội dung chứa các từ sau: Nội dung bài viết chứa các từ này sẽ được phê duyệt, mỗi từ khóa 1 dòng
                
    - Tự động xóa bài: sẽ tự động xóa bài dựa vào các tiêu chuẩn sau
         + Video: Bài viết có video, để -----  phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có video
         + Ảnh: Bài viết có ảnh: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, lựa chọn có có nghĩa là có ảnh sẽ xóa ,  ít hơn 3, 5,10 ảnh mới xóa 
         + Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới xóa ,ít  hơn 3, 5,10 nhãn mới xóa 
         + SĐT: Bài viết có sđt để ----- phần mềm bỏ qua bài viết  này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có sđt 
         + Email:  Bài viết có email  để ----  phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có email  
         + Sản phẩm:     là bài viết có đăng bán sản phẩm     
         + Haghtag:  Nội dung bài viết có chứa haghtag, cách điền haghtag như hình ảnh trên minh họa (lưu ý ko có #) mỗi haghtag 1 dòng. Chọn Tất cả thì sẽ xóa bài nếu có hoặc ko haghtag, chọn Không có nghĩa là không có haghtag sẽ xóa  bài, Chon có thì nội dung phải có haghtag mới xóa , và các lựa chọn nhỏ hơn 3.5.10 haghtag thì sẽ xóa  bài 
         + Tự động xóa bài - Nội dung chứa các từ sau: Nội dung bài viết có chứa các từ khóa này sẽ bị xóa: mỗi từ khóa 1 dòng
         +Tự động xóa bài viết chia sẻ link: Nếu có bài viết có chứa link sẽ xóa
         + Tự động xóa bài viết - Đính kèm không khả dụng: Bài viết được chia sẻ mà báo không khả dụng sẽ bị xóa

+ XÓA VÀ ĐỒNG Ý THÀNH VIÊN KHỎI GROUPS:  

Điền ID groups và điền danh sách UID đã tham gia group để xóa  thành viên khỏi groups hoặc đồng ý tham gia group 

Tính năng này giúp chúng ta xóa hàng loạt các uid ko cần thiết hay xóa các uid ko tương tác ra khỏi group rất dễ dàng  Các bài viết khác:

Up tin Shopee

Hướng dẫn tổng hợp bài viết từ các site nhất định

Hướng dẫn phát live video trên VFP Pro

Hướng dẫn đăng linkedin

Hướng dẫn bình luận vào bài viết mới nhất trên fanpage

Hướng dẫn quản lý bình luận và tin nhắn trên fanpage

Hướng dẫn ẩn bình luân, trả lời bình luận trên fanpage tự động

Không cần chạy quảng cáo mà page lập ra vẫn thu hút được Khách Hàng

Công cụ Submit site google

Hướng dẫn Tăng lượt chia sẻ bài viết trên page

Tự động soạn bài viết đăng tin lên forum trên VFP Pro

Tìm nhóm theo danh mục, địa điểm và lấy vị trí nhóm

Hướng dẫn chuyển nội dung từ nick facebook này sang nick khác

Hương dẫn kết bạn và lọc bạn bè trên facebook hiệu quả

Tạo file nạp trạng thái FB từ cookie và token

Hướng dẫn Chăm Sóc Tài khoản Facebook

Hướng dẫn lấy ID bài viết trên facebook

Hướng dẫn chia sẻ check in trang

Hướng dẫn tìm sự kiện và đăng bài lên sự kiện

Đăng bài G+

Hướng dẫn Seeding bài viết trên fanpage

Quảng cáo trên Instagram với VFP Pro

Google+ chia sẻ 1+

Youtube chia sẻ bình luận Video

Youtube chia sẻ Subcribe Video

Youtube chia sẻ like video

Đăng tin link quay vòng

Tìm địa điểm các cửa hàng, doanh nghiệp, trường học, dịch vụ... trên bản đồ

Trả lời, gửi tin nhắn bình luận fanpage

Bookmark & Profile

Gửi tin nhắn inbox vào fanpage theo từ khóa

Hướng dẫn gửi tin nhắn những UID đã inbox vào profile, fanpage

Graph Search trên tài khoản page

Tự động chia sẻ bài viết sang nick khác

Lấy Vợ/Chồng, Người Yêu, Thành viên Gia Đình từ UID

Hướng dẫn tạo file nạp nhanh

Cách lấy UID Graph Search hạn chế khóa tài khoản

Sử dụng VFP Pro để get name

Kiểm tra ảnh Avatar, Timeline từ UID

Sử dụng VFP Pro để get UID vợ chồng

Hướng dẫn phát triển fanpage

Tự động cập nhật Fanpage

Hướng dẫn cú pháp spin riêng

Link Graph dùng để lấy UID

Chia sẻ like Trang

Facebook chia sẻ Up

Graph Search nhiều file

Hướng dẫn đăng tin list danh sách forum riêng

Hướng dẫn chia sẻ bài viết, album, photo lên tường bạn bè

Hướng dẫn chia sẻ bài viết, album, photo vào trong Nhóm

Hướng dẫn chuyển UID sang email facebook và ngược lại

Khắc phục lỗi bảo mật google

Hẹn giờ đăng, Up tin

Facebook UID API

HD lấy UID comment bài viết và UID like posts Page

Gửi tin nhắn Inbox trên tin đăng

Hướng dẫn sử dụng HOTMAIL

GraphSearch

Xác nhận bạn bè facebook

Thêm danh sách forum vào phần mềm

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 2

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1

Chia sẻ tự động click link

Tự động click link

Hướng dẫn up tin 2014

Hướng Dẫn Tạo Nick - Votunet forum poster

Hướng dẫn tạo tin đăng phần mềm Votunet Forum Poster

Hướng dẫn Đăng Tin băng phần mềm VFP Pro

Hướng dẫn sử dụng đăng bài nhóm facebook

Hướng dẫn tổng hợp bài viết để đăng bài lên mạng xã hôi, blog

Đăng bài mạng xã hôi và Blog

Hướng dẫn tìm kiêm forum - Nhập danh sách forum

Hướng dẫn Google - Yahoo - Vật giá hỏi đáp

Hướng dẫn chức năng kiểm tra

Hướng dẫn đăng blog

Hướng dẫn Up tin theo từ khóa

Gửi lại kích hoạt mail

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên trên chuyên mục

Hướng dẫn Up tin 2013

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn đăng tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn thay đổi chữ ký

Hướng dẫn up tin tự động - Votunet Forum Poster

Tạo chuyên mục đăng tin - Tìm Box tự động

Hướng dẫn sử dụng VFP chi tiếtHỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Miền Bắc
Bùi Định 0916.736.111
E:buidinhgt@gmail.com
CôngToàn0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Phạm Sinh035.36.35.123
E:sinhpham@allpro.vn
Cao Phi0326.125.941
E:phibinh148@gmail.com
Kinh Doanh Miền Nam
Phan Lợi0909.078.709

E:phanloi0711@gmail.com

Mr Nhân 0932.757.969

E:thanhnhan2991@gmail.com

Mr Phong 0862.295.810

E:hongphong.vbds@gmail.com