Phần mềm đăng tin VFP


hotline Phần mềm đăng tin VFP

Hẹn giờ đăng, Up tin

Với tính năng này giúp chúng ta làm hàng loạt các việc chỉ trong 1 chức năng như Đăng tin forum, wordpress, blogspot, facebook, Up tin facebook, forum và làm chi tiết theo đúng thời gian được cấu hình.

Các câu lệnh để hẹn giờ Đăng và Up tin như sau:
 

- Đăng tin lên Wordpress:

type="W" user="admin" pass="pass" link="abc.com.vn" catID="1" label="yeu,ghet" cID="123" h="1" m="12"

Để hẹn giờ đăng tin lên WP ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin: là user đăng nhập vào wordpress
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào wordpress
+ abc.com.vn: là tên blog wordpress
+ catID="1": là ID chuyên mục
+ yeu,ghet: là các thẻ tag của wordpress
+ cID="123": là ID tin bài cần đăng
+ h="1" Giờ đăng bài viết
+ m="12" Phút đăng bài viết
  

 - Đăng tin lên Blogspot:
type="B" user="admin" pass="pass" link="vfppro" label="yeu,ghet" cID="12" h="1" m="12"

Để hẹn giờ đăng tin lên Blogspot ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin: là user đăng nhập vào Blogspot
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào Blogspot
+ vfppro: là tên blog Blogspot, ví dụ blog: vfppro.blogspot.com thì link cần điền là vfppro
+ yeu,ghet: là các nhãn của Blogspot
+ cID="123": là ID tin bài cần đăng
+ h="1" Giờ đăng bài viết
+ m="12" Phút đăng bài viết

- Đăng tin lên forum:

type="FO" user="admin@gmail.com" pass="pass" forumType="VBB" forumLink="http://www.lamchame.com/forum"
link="http://www.lamchame.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=
123" cID="12" h="1" m="12"

Để hẹn giờ đăng tin lên Forum ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin@gmail.com: là user đăng nhập vào Forum
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào Forum
+ forumType="VBB"là loại diễn đàn, ví dụ: http://www.lamchame.com/forumthuộc diễn đàn VBB
+forumLink="http://www.lamchame.com/forum" là Link trang chủ forum cần đăng tin
+ link="http://www.lamchame.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=123"  là chuyên mục đăng tin
+ cID="123": là ID tin bài cần đăng
+ h="1" Giờ đăng bài viết
+ m="12" Phút đăng bài viết


 - Đăng tin lên facebook:

type="F" fileTrangThai="D:\\aa.bb" link="https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/" cID="123" h="1" m="12"

Để hẹn giờ đăng tin lên Facebook ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
D:\\aa.bb: Đường dẫn chứa file nạp trạng thái
+
link="https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/" là link cần đăng tin: link nhóm hoặc link profile hoặc fanpage
+ cID="123": là ID tin bài cần đăng
+ h="1" Giờ đăng bài viết
+ m="12" Phút đăng bài viết
 
 - Đăng tin G+:

type="G" user="admin@gmail.com" pass="pass" cID="12" h="1" m="12"

Để hẹn giờ đăng tin lên G+ ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin@gmail.com: là user đăng nhập vào G+
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào G+
+ cID="123": là ID tin bài cần đăng
+ h="1" Giờ đăng bài viết
+ m="12" Phút đăng bài viết
 
Chú ý:


Muốn Up tin chỉ cần thêm up="1": Chỉ dùng Up tin ở facebook và forum

Ví du Up tin group facebook:

type="F" fileTrangThai="D:\\aa.bb" link="https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/permalink/349955238504347/" up ="1" cID="123" h="1" m="12"
Ví dụ Up tin forum:
type="FO" user="admin@gmail.com" pass="pass" forumType="VBB" forumLink="http://www.lamchame.com/forum"
link="http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1490920-Mình-là-người-bán-hàng-vô-duyên
" cID="12" h="1" m="12"

-  Trường hợp đăng bài bằng file Tổng hợp thì dùng cú pháp:
fileTongHop="D:\\aa.bb

Ví dụ đăng lên G+  thì dùng cú pháp: type="G" user="admin@gmail.com" pass="pass" fileTongHop="D:\\aa.bb" h="1" m="12"


+ D:\\aa.bb: Đường dẫn chứa file tổng hợp bài viết ở tính năng Tổng hợp bài viết

Áp dụng cho cả đăng lên WP, Blogspot, Facebook và Forum.

- cIDID của tin đăng đã soạn và được lấy ở quản lý tin đăng (ví dụ hình minh họa dưới thì cID của bài: "Phần mềm đăng tin.... Sản" là 6)- Mỗi cú pháp là 1 dòng.

Điểm Mạnh:

  + Khi muốn đăng 1 nội dung quảng cáo nào đó lên cả forum, blogspot, wordpress, facebook thường phải vào từng tính năng cụ thể để đăng tin, với tính năng này chúng ta chỉ cần cấu hình 1 lần với toàn bộ các nền tảng cần đăng tin như forum, blogspot, wordpress, facebook tính năng Hẹn giờ đăng tin này sẽ làm tự động và làm hàng loạt theo cú pháp đã cấu hình với khung giờ linh động.làm giảm rất nhiều thời gian cho việc đăng tin của bạn

 +  Linh hoạt trong việc đăng tin: chỉ cần soạn cú pháp hẹn giờ đăng tin, sau đó có thể dừng và thêm thoải mái các link cần đăng tiếp.

 + Muốn đăng tin 1 bài mới rất đơn giản: chỉ cần sửa bài đã đăng thành 1 nội dung mới và vẫn dùng cú pháp cũ để đăng tin

+ Linh hoạt và chuẩn thời gian đăng tin  
  Các bài viết khác:

Facebook UID API

HD lấy UID comment bài viết và UID like posts Page

Gửi tin nhắn Inbox trên tin đăng

Hướng dẫn sử dụng HOTMAIL

GraphSearch

Xác nhận bạn bè facebook

Thêm danh sách forum vào phần mềm

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 2

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1

Chia sẻ tự động click link

Tự động click link

Hướng dẫn up tin 2014

Hướng Dẫn Tạo Nick - Votunet forum poster

Hướng dẫn tạo tin đăng phần mềm Votunet Forum Poster

Hướng dẫn Đăng Tin băng phần mềm VFP Pro

Hướng dẫn sử dụng đăng bài nhóm facebook

Hướng dẫn tổng hợp bài viết để đăng bài lên mạng xã hôi, blog

Đăng bài mạng xã hôi và Blog

Hướng dẫn tìm kiêm forum - Nhập danh sách forum

Hướng dẫn Google - Yahoo - Vật giá hỏi đáp

Hướng dẫn chức năng kiểm tra

Hướng dẫn đăng blog

Hướng dẫn Up tin theo từ khóa

Gửi lại kích hoạt mail

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên trên chuyên mục

Hướng dẫn Up tin 2013

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn đăng tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn thay đổi chữ ký

Hướng dẫn up tin tự động - Votunet Forum Poster

Tạo chuyên mục đăng tin - Tìm Box tự động

Hướng dẫn sử dụng VFP chi tiếtHỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Miền Bắc
Bùi Định 0916.736.111
E:buidinh@allproject.net
CôngToàn0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Phạm Sinh035.36.35.123
E:sinhpham@allpro.vn
Cao Phi0326.125.941
E:phibinh148@gmail.com
Kinh Doanh Miền Nam
Tel: 0904.522.464 
Minh Hiếu0904.522.464

E:minhhieu@allproject.net

Phan Lợi0909.078.709

E:phanloi0711@gmail.com

Mr Nhân 0932.757.969

E:thanhnhan2991@gmail.com

Mr Hùng0905.295.094

E:tomanhhung1803@gmail.com

Mr Phong 0862.295.810

E:hongphong.vbds@gmail.com