Phần mềm đăng tin VFP


hotline Phần mềm đăng tin VFP

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1


Biến đầu vào
{Input}
{Input[index]} index=0,1,2...

Biến thành viên
{Email}
{LoginName}
{Password}
{Day}
{Month}
{Year}

Biến tin đăng
{Title}
{ContentText}
{ContentHtml}
{ContentBBCode}

Biến CHNN và CAPTCHA
{CHNN}
{Captcha}


Các lệnh cơ bản
ClearCookies
Delay
Nav
FindElement
SetAtt
SetAtts
SetText
SetTexts
Click
Submit
CHNN
Captcha
Error
Success

DataSet
DataGet
DataCut
DataReplace
DataTrim
DataCutString
DataRemove

Ví dụ 1 : vào google tìm từ "phan mem dang tin" rồi click vào link "vfp.com.vn"

ClearCookies
Nav=google.com

FindElement=id,q
SetAtts=value,phan mem dang tin

Delay=5
FindElement=att,action,/search
Submit

Delay=5
FindElement=href,vfp.com.vn
Click


Ví dụ 2 : đăng ký tài khoản forum forum.cdythadong.edu.vn

Nav=http://forum.cdythadong.edu.vn/yaf_register.aspx

FindElement=att,src,/resource.ashx
Captcha

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_tbCaptcha
SetAtts=value,{Captcha}

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_UserName
SetAtts=value,{LoginName}

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Password
SetAtts=value,{Password}

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_ConfirmPassword
SetAtts=value,{Password}

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Email
SetAtts=value,{Email}

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Question
SetAtts=value,ten toi la gi

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_Answer
SetAtts=value,la an

FindElement=id,forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_StepNextButton
Click

Delay=5
Error={Html},forum_ctl03_CreateUserWizard1_CreateUserStepContainer_StepNextButton,+,lỗi đăng ký
Success=Đăng ký thành công

  Các bài viết khác:

Chia sẻ tự động click link

Tự động click link

Hướng dẫn up tin 2014

Hướng Dẫn Tạo Nick - Votunet forum poster

Hướng dẫn tạo tin đăng phần mềm Votunet Forum Poster

Hướng dẫn Đăng Tin băng phần mềm VFP Pro

Hướng dẫn sử dụng đăng bài nhóm facebook

Hướng dẫn tổng hợp bài viết để đăng bài lên mạng xã hôi, blog

Đăng bài mạng xã hôi và Blog

Hướng dẫn tìm kiêm forum - Nhập danh sách forum

Hướng dẫn Google - Yahoo - Vật giá hỏi đáp

Hướng dẫn chức năng kiểm tra

Hướng dẫn đăng blog

Hướng dẫn Up tin theo từ khóa

Gửi lại kích hoạt mail

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên trên chuyên mục

Hướng dẫn Up tin 2013

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn đăng tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn thay đổi chữ ký

Hướng dẫn up tin tự động - Votunet Forum Poster

Tạo chuyên mục đăng tin - Tìm Box tự động

Hướng dẫn sử dụng VFP chi tiếtHỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Miền Bắc
Bùi Định 0916.736.111
E:buidinhgt@gmail.com
CôngToàn0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Phạm Sinh035.36.35.123
E:sinhpham@allpro.vn
Cao Phi0326.125.941
E:phibinh148@gmail.com
Kinh Doanh Miền Nam
Phan Lợi0909.078.709

E:phanloi0711@gmail.com

Mr Nhân 0932.757.969

E:thanhnhan2991@gmail.com

Mr Phong 0862.295.810

E:hongphong.vbds@gmail.com