Phần mềm đăng tin VFP


hotline Phần mềm đăng tin VFP

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 2[Base64]bace64
[SpinText]{a|b|c}

Var=name,value
Var=name,{CurrentElement}
Var=name,{CurrentElements}
Định nghĩa biến. ví dụ
Var=id,1 // khai báo biến id
DataSet={Var:id} //gọi biến id

Timeout=value

ClearCookies=
xóa cookies để xóa thông tin đăng nhập,phiên làm viếc trước đó

Delay=value
Nghỉ một khoảng thời gian. ví dụ
Delay=5//nghỉ 5 giây

If=value,checkValue(vd:A|B|C),+
If=value,checkValue(vd:A|B|C),-
EndIf

Kiểm tra điều kiện. ví dụ
Var=id,1
If=1,1|2|3,+ //nếu 1 có trong 1,2,3 thì id=2
Var=id,2
EndIf
If=1,1|2|3,- //nếu 1 không có trong 1,2,3 thì id=3
Var=id,3
EndIf
kết quả id=2

Nav=link
Nhảy đến 1 link

FindElement=id,value
FindElement=name,value
FindElement=href,link
FindElement=att,name,value
Tìm phần tử của HTML để thực hiện các lệnh khác

SetCurrentElement=name
SetCurrentElements=name

SetAtt=name,value
SetAtt=name,value,index
SetAtts=name,value
Gán thuộc tính cho phần tử

SetText=name,value
SetText=name,value,index
SetTexts=name,value
Gán text cho phần tử

SetHtml=name,value
SetHtml=name,value,index
SetHtmls=name,value
Gán html cho phần tử

Click=
Click=index
click vào phần tủ

Click2=
Click2=index
click vào phần tủ

Submit=
Submit=index
submit vào phần tủ

FindCHNN=beginText,endText
CHNN=value
Captcha=

Error={Html},checkText,+,message
Error={Html},checkText,-,message
Error={Data},checkText,+,message
Error={Data},checkText,-,message
Error=message

Success={CurrentUrl}
Success={DataText}
Success={DataLink}
Success={Text},beginText,endText
Success={TextLink},beginText,endText
Success={Html},beginText,endText,checkLink,err_message
Success=FindUrl,checkLink,err_message
Success={Data},checkLink,err_message
Success=message

DataSet={Html}
DataSet=value

DataGet=beginText,endText
DataGet=beginText,endText,-

DataCut=beginText,endText
DataCut=beginText,endText,-

DataCut2=beginText,endText
DataCut2=beginText,endText,-

DataReplace=beginText,endText
DataTrim=
DataRemove=
DataCutString=length

DataRemoveVN=
DataRemoveAllTag=
DataDecode=
DataEncode=
DataUrlDecode=
DataUrlEncode=
DataJsDecode=
DataJsEncode=
DataXml=data,args(vd 1|0|2),att(text)


  Các bài viết khác:

Hướng dẫn [Đăng bài bán tự động] cơ bản 1

Chia sẻ tự động click link

Tự động click link

Hướng dẫn up tin 2014

Hướng Dẫn Tạo Nick - Votunet forum poster

Hướng dẫn tạo tin đăng phần mềm Votunet Forum Poster

Hướng dẫn Đăng Tin băng phần mềm VFP Pro

Hướng dẫn sử dụng đăng bài nhóm facebook

Hướng dẫn tổng hợp bài viết để đăng bài lên mạng xã hôi, blog

Đăng bài mạng xã hôi và Blog

Hướng dẫn tìm kiêm forum - Nhập danh sách forum

Hướng dẫn Google - Yahoo - Vật giá hỏi đáp

Hướng dẫn chức năng kiểm tra

Hướng dẫn đăng blog

Hướng dẫn Up tin theo từ khóa

Gửi lại kích hoạt mail

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên trên chuyên mục

Hướng dẫn Up tin 2013

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn đăng tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn thay đổi chữ ký

Hướng dẫn up tin tự động - Votunet Forum Poster

Tạo chuyên mục đăng tin - Tìm Box tự động

Hướng dẫn sử dụng VFP chi tiếtHỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Miền Bắc
Bùi Định 0916.736.111
E:buidinh@allproject.net
CôngToàn0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Phạm Sinh035.36.35.123
E:sinhpham@allpro.vn
Cao Phi0326.125.941
E:phibinh148@gmail.com
Kinh Doanh Miền Nam
Tel: 0904.522.464 
Minh Hiếu0904.522.464

E:minhhieu@allproject.net

Phan Lợi0909.078.709

E:phanloi0711@gmail.com

Mr Nhân 0932.757.969

E:thanhnhan2991@gmail.com

Mr Hùng0905.295.094

E:tomanhhung1803@gmail.com

Mr Phong 0862.295.810

E:hongphong.vbds@gmail.com