Phần mềm đăng tin VFP


hotline Phần mềm đăng tin VFP

Smart save html v1.0

Lấy toàn bộ nội dung một trang web về giữ nguyên cấu trúc thư mục website.
Lấy cả ảnh trong css, image, flash trong HTML.
Rất thích hợp cho người không biết thiết kế.

Tải về

Video hướng dẫn sử dụng


Hỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Miền Bắc
Bùi Định0916.736.111
E:buidinh@allproject.net
Đức Trọng0979.292.581
E:ductrong@allproject.net
CôngToàn0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Vũ Tài  0902.277.222
E:vuanhtai8x@gmail.com
Kinh Doanh Miền Nam
Tel: 086.2937.599
Minh Hiếu0904.522.464

E:minhhieu@allproject.net

Mr Đương 093.888.0562

E:vanduong0811@gmail.com

Phan Lợi  0909.078.709

E:phanloi0711@gmail.com

Mr Hùng  0905.295.094

E:tomanhhung1803@gmail.com

Mr Hoàng  0937.743.431

E:dangngochoang@hotmail.com