Phần mềm đăng tin VFP
Hỗ trợ trực tuyến
Email: contact@allproject.net
Tel: 
0916.736.111
Kinh Doanh Phần Mềm
Bùi Định  
P: 0916.736.111
E:buidinh@allproject.net
Đức Trọng

P: 0979.292.581
E:ductrong@allproject.net

Minh Hiếu

P: 0904.522.464
E:minhhieu@allproject.net

Công Toàn  
P: 0919.019.663
E:congtoan@allproject.net
Kỹ thuật phần mềm

Thành Trung  

P: 0975.264.407
E:thanhtrung@allproject.net

Ngọc Luân

P: 0975.852.161
E:pngocluan@allproject.net

 


 Thông tin tài khoản

 
Vietcombank , TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản : Phạm Đắc Lên
Số Tài Khoản
: 0251001968511

Techcombank, CN Đống Đa - HN
Chủ tài khoản : Phạm Đắc Lên
Số Tài Khoản : 110-2038-7267-010

ACB, CN Huỳnh Thúc Kháng - HN
Chủ tài khoản : Phạm Đắc Lên
Số Tài Khoản
: 140-699-909

Đông Á, Chi nhánh Hà Nội
Chủ tài khoản:  Bùi Văn Định
Số Tài Khoản: 010-925-8548

VietinBank, CN Đống Đa - Hà Nội
Chủ tài khoản:  Bùi Văn Định
Số Tài Khoản: 711A-3480-3389

Bảo Kim + Ngân Lượng:
Phamlen84@yahoo.com.vn